Atvērto durvju dienas Latvijas pilīs un muižās 2018. gada 24. – 25.maijā

Konkurss skolēniem “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai”

Latvijas Piļu un muižu asociācija un Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācija Eiropas kultūras mantojuma gada ietvaros aicina skolēnus piedalīties aizraujošā konkursā “Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai”.

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu padziļinātu interesi par kultūras mantojuma objektiem un rosināt interesi par to izmantošanas iespējām mūsdienās. Ar apkārtnes tuvumā esošo muižu izpēti jauniešus vēlamies iesaistīt sava reģiona uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības plānošanā.

Konkursā aicinām piedalīties 7.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēnu komandas. Abas klašu grupas konkursā tiks vērtētas atsevišķi. Uzvarētāju komandas iegūs iespēju visai klasei rīkot neaizmirstamu klases vakaru kādā no Latvijas vēsturiskajām ēkām.

Konkursa uzdevums:

  • Izvēlies! Jāizvēlas pils vai muiža, kam rakstīt biznesa plānu un ko apmeklēt Atvērto durvju dienu laikā. Piļu un muižu saraksts ar kontaktinformāciju pieejams raksta beigās.
  • Piesakies! Jāpiesakās pils vai muižas apmeklējumam (elektroniski) līdz 2018. gada 18. maijam;
  • Piedalies! Jāpiedalās Atvērto durvju dienās, apmeklējot izvēlēto pili vai muižu 2018. gada 24. – 25.maijā;
  • Uzraksti! Jāuzraksta Biznesa plāns (saskaņā ar konkursa nolikuma vadlīnijām) apmeklētajai pilij vai muižai un jāiesniedz elektroniski rakstot uz e-pastu: muizaslv@gmail.com līdz 2018. gada 31. maijam.

Uzvarētāju klašu komandas tiks paziņotas 2018. gada 1. oktobrī.

Informācija par konkursu pieejama arī www.pilis.lv

Kontaktinformācija papildus jautājumiem: muizaslv@gmail.com


Piļu un muižu saraksts un kontaktinformācija

Pils vai muižas nosaukums

E-pasts

1. Alūksnes Jaunā pils

muzejs.info@aluksne.lv

2. Beļavas muiža

valdemar@gulbene.lv

3. Berķenes muiža

berkenesmuiza@gmail.com

4. Blankenfeldes muiža

bmuiza@inbox.lv

5. Cēsu pils komplekss

anita.abeltina@cesis.lv

6. Dikļu Pils

pils@diklupils.lv

7. Dundagas pils

tic@dundaga.lv

8. Durbes pils

santa.silava@tukumamuzejs.lv

9. Dzērbenes pilsmuiža

daina.smite@inbox.lv

10. Hiršenhof

undinepb@gmail.com

11. Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis Turaidas muzejrezervāts

gunta.zakite@turaida-muzejs.lv

12. Jaunauces pils

inguna.balcere@inbox.lv

13. Jaunmoku pils

muzejs@jaunmokupils.lv

14. Jelgavas pils

muzejs@llu.lv

15. Jērcēnmuiža

ilvija.kimse@strencunovads.lv

16. Kazdangas pils

kazdanga.muzejs@inbox.lv

17. Krāslavas muiža

inara.dzalbe@kraslava.lv

18. Kokmuižas pils komplekss

toms.treimanis@kocenunovads.lv

19. Lielplatones muiža

inguna.pranka@jelgavas novads.lv

20. Litenes muiža

litenes.pagasts@gulbene.lv

21. Lizuma muiža

novadpetniecibasmuzejs@gmail.com

22. Lūznavas muiža

iveta.balcune@rezeknesnovads.lv

23. Nēķena muiža

ginta.babre@vecpiebalga.lv

24. Padures muiža

info@paduremanor.com

25. Preiļu muižas komplekss un parks

iveta.snepste@preili.lv

26. Rūmenes muiža

rumene@hotelbergs.lv

27. Smuku muiža

julija@smukumuiza.lv

28. Spāres muiža (Talsu novads)

tabita.kalnina@talsi.lv

29. Stāmerienas pils

stameriena.tic@gmail.com

30. Ungurmuiža

info@ungurmuiza.lv

31. Vadakstes muiža

grozenberga32@gmail.com

32. Varakļānu muižas pils

varaklanupils@inbox.lv

33. Vecauces pils

vecaucespils@gmail.com

34. Vecpiebalgas muiža

laura.pruse@vecpiebalga.lv 

35. Veselavas muiža

emerita2@inbox.lv

36. Vilces muiža

elita.priedniece@jelgavasnovads.lv

37. Virkas muiža

inga.trumsina@apollo.lv

38. Zaļā (Zaļenieku) muiža

barkovska.valija@gmail.com

39. Zvārtavas pils

dobicins@inbox.lv  


         

 .